Tahe Kayaks OÜ teostab perioodil 01.12.2017-31.05.2019. a arendusprojekti nr EU51918,
mille eesmärgiks on uute toodete arendus ja turule toomine. Projekti kaasrahastab EAS
ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest 331 294,60 euroga.